Aqua Pro Counter start
   


 


Logga in till
APC-Webben
Användare
Lösenord

TJÄNSTER


Byggande av vattenvägar

Vi i APC har många års sammanlagd erfarenhet från byggnation av vattenvägar. Vi arbetar både med totalentreprenad och delprojekt. Allt enligt era önskemål. Vid förprojektering är vi oftast två personer som medverkar från APC. Fler ögon ser mer. På så sätt blir projekten kostnadseffektiva.

Till "Vattenvägar"


Renovering av vattenhinder på golfbanor

Många golfbanor är anlagda på jordbruksmark. Gamla dräneringar leds ofta in i banans vattenhinder. Tillförsel av gödning på banan samt gammalt gödsel som ligger buffrat i marken kommer förr eller senare in i vattenhindren. På några år kan det, i ett nyanlagt vattenhinder, etablerats både bladvass och kaveldun i rik omfattning. Växtligheten är och blir ett eget hinder i spelet vilket inte är acceptabelt. Vi i APC har arbetat med vassbekämpning i många år. Med rätt metod och ett långsiktet tänkande, kan balans skapas så att växtligheten inte påverkar spelet.

Till "Vattenhinder"


UTBILDNING


Vatten- och Fiskevård

Modern vatten och fiskevård skiljer sig ganska mycket från gårdagens tankesätt. Vi arrangerar och håller kurser enligt Era önskemål. Kurslokalen är oftast ute i vår herres hage vid ett vattendrag.
Teori kan praktiseras "i koja eller slott om det skall vara flått". Tillsammans kommer vi överens om förläggningens art.

Till "Fiskevård"


Modernt Flugfiske

Flugfiskekurser arrangeras och anpassas till Era önskemål. Våra kurser vänder sig i första hand till de som har utövat sporten ett tag men som fastnat i utvecklingen och önskar komma vidare. Naturligtvis tar vi också hand om rena nybörjare som vill känna på flugfiskets magiska kastkonster. Vi kan ombesörja tak över huvudet, mat och fiskekort.
Det vi inte gör är att fånga fisken till Er.
För att vi skall starta kursverksamhet behövs det mellan 5 till 8 deltagare.Hör av Er med Era önskemål.

Till "Modernt Flugfiske"
"Till första sidan"