Aqua Pro Counter start
   


 


Logga in till
APC-Webben
Användare
Lösenord

FISKRÄKNAREN I FÄLLFORS - BYSKE ÄLV

Fiskräknaren i Fällfors är på plats och i full drift.

Utbildning i hantering av utrustningen är viktigt. Att själv få känna på hur utrustningen skall monteras ihop och tas isär säkerställer rätt hantering i framtiden.


Skellefteå kommun har av säkerhetskäl gjort tillval med solcellspanel. Skulle det bli strömavbrott tar solpanelen, med automatik, över driften av anläggningen. Beroende på signalstyrka i området, behövs ibland en extern riktantenn sättas upp för den trådlösa informationsöverföringen. Finns Internetkabel i närheten kopplas den med fördel in i utrustningen.


Fiskerikonsulent Tony Söderlund uför funktionskontroll av fiskräknaren med digital undervattenskamera. Funktionskontroll kan med fördel göras vid flera tillfällen under säsong. Det är klokt att funktionskontrollera utrustningen före upptagning av mätperiod. Likaledes bör funktionskontroll utföras i samband med isättning av utrustning. Små men viktiga saker att tänka på och som medverkar till god och säker drift samt tillförlitliga mätresultat.


Fiskräknaren är redo att ta emot lax och havsöring. Strax dags för påsläpp av vatten till rätt nivå. Det blir lite av "Väntans tider" på fisken nu.


Vattnet rinner för fullt i fisktrappan. Nu är det bara att vänta in fisken.
Vi hoppas på en bra säsong för Byske älv.


Fiskvägen ligger i en förhållandevis djup betongkonstruktion. Det krävs både balanserande och en del klättring för att komma ner till fiskräknaren.


APC på Sportfiskemässan

Årets höjdpunkt för sportfiske, natur, vatten- o fiskevård gick av stapeln på ELMIA i Jönköping 16-17-18/3 2007. Utbudet av utrustning för fångst av fisk var i det närmsta oändligt. Utställare med inriktning på miljö, vatten och fiskevård var i klar minoritet. Till vår stora glädje var intresset bland besökarna stort för vår webbaserade fiskräknare. Kommuner och länsstyrelser, från olika delar av landet, synade fiskräknaren som vi monterade med en konstgjord fiskväg och rinnande vatten.

Vår undervattenskamera rönte stor uppskattning och många muntrationer när fisk och husmask exponerade sig. Att fiskräknaren är helt webbaserad fick vi många positiva omdömen om. Under de tre dagarna som vår anläggning var igång och visade högupplösta siluettbilder på liten och stor fisk, sken många ansikten upp då man kunde se fettfenan på en fisk som inte var större än 15cm.

Frågor ställdes och svaren gavs. Representanter som besökte oss från fiskevårdsområden och enskilda fiskeklubbar är helt införstådda med nyttan och värdet av fiskräknare. Att få ett "kvitto" på resultat från fiske- och biotopåtgärder, som utförs, är nödvändigt.

Vi tackar alla besökare för att Ni hjälpte till att göra vårt deltagande på denna mässa oförglömlig.

Ett stort tack till FiN och Bräkne Hoby Folkhögskola för ett mycket gott samarbete med fiskvägen. Vi tackar också Emåförbundet för mycket bra information och erfarenhetsutbyte.


"Till första sidan"