Aqua Pro Counter start
   


 


Logga in till
APC-Webben
Användare
Lösenord

Nybroån

Har sitt utlopp ca 8km öster om Ystad. Ån har sitt
ursprung i den vackra Fyledalen mellan Tomelilla
och Ystad. De senaste tio åren har många
vandringshinder undanröjts. Numera kan fisken ta sig fram till alla lekområden i tilloppen oavsett vattenföring. Fiskräknaren sitter i utskovet på en fiskväg.
Råån

Har sitt utlopp i Råå hamn strax söder om Helsingborg. Vandringshinder har tagis bort, lekbottnar för öring har iordningställts. Föreningen, Rååns FiskeVårdsOmråde, som förvaltar ån är mycket aktiv. Fiskräknaren har placerats mitt i en fisktrappa.
Tommarpsån

Har sitt ursprung på Österlen och sitt utlopp i Simrishamn. Det är en relativt liten å som genom idogt fiskevårdsarbete numera hyser ett mycket bra bestånd av havsöring. Ån slingrar sig fram i det Skånska landskapet på ett klassist sätt. Fiskräknaren har integrerats med den gamla fiskfällan där all tidigare räkning av fisk var manuell. Fiskfälla med räknare finns ca: 15-20m från mynningen av ån.
Höje å

Har sitt ursprung vid Romelåsen - Häckebergasjön och sitt utlopp vid Lomma ca 6km norr om Malmö. Ån ringlar sig fram övar den bördiga Lundaslätten och vidare ut till Öresund. Håje å FVO, som förvaltar delar av ån, bedriver målmedvetna fiskevårdssatsningar. Vid ett av föreningens projekt intill Kyrkheddinge, ca 20km från ån utlopp, har ett omlöp byggts. Fiskräknaren har placerats vid inlopp till det omlöp som byggts.
Byske älv vid Fällfors

APC har under hösten/vintern levererat fiskräknare till kända Byske älv nordväst om Skellefteå. Installation sker i vår då snö och is har försvunnit. Fiskräknaren kommer att placeras i fisktrappan intill Laxobservatoriet.
Svenska Sport- och fiskevårdsförbundet

APC utför regelbundet uppdrag åt Sportfiskarna. Vi medverkar också på olika sätt vid seminarier som hålls av förbundet.


Svenska Jägareförbundet

APC medverkar vid utbildning av viltvårdare på Öster Malma.
Utbildningens tyngdpunkt ligger på vattenvård, fiskevård och tillvaratagande av resurser som ett modernt viltvårdande kräver och har behov av.


Blekinge läns folkhögskola - Bräkne Hoby

APC har de senaste 10 åren medverkat i utbildningen på folkhögskolans linje för Fiskevård - vattenvård - kustekologi - sportfiskekunskap."Till första sidan"