Aqua Pro Counter start
   


 


Logga in till
APC-Webben
Användare
Lösenord

FAQ

Vi får, med jämna mellanrum, via sidan "Kontakta oss" frågor gällande funktion, utrustning o.s.v. Vår målsättning är att kunna ge Er svar på de frågor som vanligtvis uppstår då man är i färd med att planera för en fiskräknare.

Här är några av de vanligast förekommande frågorna med tillhörande svar.Fråga: Kan utrustningen räkna både upp och nedåtvandrande fisk?

Svar: Naturligtvis. För att exempelvis kunna avgöra hur en fisktrappa fungerar är det viktigt att få vetskap om hur fisken rör sig i trappan. Vid räkning av stigande fisk i ett vattendrag så får man också det faktiska nettoantalet fisk som passerat vid olika tidpunkter.


Fråga: Hur mycket tid går det åt för att sköta utrustningen under en mätperiod?

Svar: Systemet är automatiserat och klarar sig själv bortsett från normalt underhåll av gallergrind och barriärer. Det betyder också att utrustningen är mycket kostnadseffektiv.


Fråga: Hur många storlekskategorier delas fisken in i?

Svar: Fisken delas in i fyra storlekskategorier.


Fråga: Är de fyra storlekskategorierna justerbara?

Svar: Naturligtvis. Storlekskategorierna är förprogramerade med en grundinställning. I samband med beställning av utrustning kan varje kund själv välja att ändra till andra mått.


Fråga: Kan storlekskategorier ändras vid senare tillfälle?

Svar: Omprogramering av storlekskategorier kan göras. Som regel är omprogramering utförd inom en vecka efter beställning.


Fråga: Hur noga är storleksberäkningen?

Svar: För att besvara den frågan måste man förstå hur systemet arbetar. Fiskens siluett mäts på ett antal punkter vid passage mellan barriärerna. Fiskens hastighet vid passage mellan barriärerna läggs också in i ekvationen. Tillsammans skapar detta underlag algoritmer som beräknar fiskens storlek . Vi beräknar att noggranheten idag ligger på ca: 90-92%.


Fråga: Kan bredden mellan barriärerna i fiskräknaren ändras?

Svar: Ja, det kan den till viss del. Mätområdet i standardutförande är väl tilltagit för att kunna ta emot mycket stor fisk. Samtidigt skall även liten fisk kunna registreras.


Fråga: Vilken är den minsta längd på fisk som mäts och storleksberäknas?

Svar: Minsta längd på fisk som mäts och storleksberäknas är 10cm.


Fråga: Vilken är den största längd på fisk som mäts och storleksberäknas?

Svar: Största längd på fisk som mäts och storleksberäknas är 130cm.


Fråga: Hur mycket underhåll kräver utrustningen?

Svar: Underhållet består i princip av att rensa gallergrind och tvätta rent barriärer. Gallergrinden bör kontrolleras efter regn med högvatten. På barriärerna sker påväxt av alger och periodvis kan även vattendjur som knottlarver förekomma. Vattentemperatur och näringsförhållande i vattnet styr hur ofta barriärerna behöver tvättas. Det varierar mellan olika vattendrag.


Fråga: Hur redovisas resultaten från fiskräknaren?

Svar: APC-webben redovisar resultaten från fiskräknaren. Här kan du se alla fiskar som passerat. Varje fisk är redovisad med datum, tid, vattentemp, upp/ner, höjd, längd, vikt, hastighet, justeringsfaktor, fiskart och indelad i storleksklass.


Fråga: Hur kommer jag åt att se resultaten?

Svar: Tillgång till Internet har nästan alla idag, vilket också är det ända som behövs. Varje kund får egna koder för att komma in på APC-webben. Möjlighet finns också att länka allt eller delar av resultaten till en hemsida. Hur mycket som skall vara publikt bestämmer du som kund.


Fråga: Vilka fördelar har man med en webb-baserad fiskräknare?

Svar: Några av fördelarna är: Du slipper åka iväg för att avläsa din fiskräknare, vilket sparar mycket tid. Du får informationen från fiskräknaren i realtid. Du kommer alltid åt informationen via Internet vart du än befinner dig. Du kan delge informationen till många eller begränsat.


Fråga: Hur sker uppdatering av ny programvara?

Svar: Som kund slipper du tänka på det. Uppdatering sker med automatik på webben. Du får ett mail då uppdatering utförts samt information om vad som förändrats.


Fråga: Hur får jag kunskap om hanteringen av resultaten från fiskräknaren?

Svar: Till varje utrustning medföljer manualer som visar och berättar hur du amvänder fiskräknaren samt hur du tar fram de uppgifter du vill ha från webbapplikationen. Personlig utbildning sker också på plats vid installation.