Aqua Pro Counter start
   


 


Logga in till
APC-Webben
Användare
Lösenord

VÅRA PRODUKTER

Ert Fiskevårds och Miljöarbete behöver också ett "Kvitto" på utfört arbete. Fördelarna är många. Idag prioriteras kunskap om tillgång på vuxen fisk i vattendragen. Antal vuxen fisk och storlek på varje fisk ger kunskap om åldersfördelningen. Med fiskräknare kommer man ifrån manuell hantering av fisk. Det sparar mycket tid och arbete.  Fisken tar ingen skada. Kunskap om tillgång och storlek på fisk kan användas i marknadsföring av vattendrag. Bra marknadsföring ger oftast större intäkter som kan användas vid tilltänkta fiskevårdsinsatser.

Idag ser vi hur viktigt det är med snabb och korrekt information.
APC: s Fiskräknare och Miljövakt är idag helt webbaserade. För kund och användare, ger det en mängd fördelar. Via webbplatsen, kan alla medlemmar i föreningen eller kommun­medborgaren ta del av resultaten. Analyser blir tydliga och över tid skapas en ovärderlig informationsbank.
Även då man befinner sig på annan ort i världen, kan man via Internet komma åt och ta del av aktuell information.
Hur förmedling och informationen skall utformas bestämmer Ni själv.
Inget annat sätt är snabbare och mer kostnadseffektivt.
Möjligheterna som Internet ger, gör att framtidens användare alltid ligger i spets och får informationen först. Informationen från Fiskräknare och Miljövakt sker i realtid, vilket också  ger möjlighet till larmövervakning.
Det kan påverka beslutsprocesser och förändringar i våra affärsmodeller.

Vilka är, och hur snabbt sker förändringar i vattnets kvalité vid olika förhållanden? Långsiktig information från vattendrag saknas. APC: s Miljövakt ger Er svaren på dessa frågor.
Möjligheten för användning av utrustningen begränsas oftast av fantasin. 

Med detta som grund, har sedan 1997 APC funnits för att tillgodose behovet av avancerade mätutrustningar för fiskvandring i vattendrag.

APC tillhandahåller Fiskräknare och Miljövakt för olika behov och krav.

Vår kunskap och erfarenhet, är en resurs som är till för Er.


"Till första sidan"